EFT (Emotional Freedom Technique)

EFT, czyli tzw. tapping to super efektywna metoda, która zaskakująco szybko pozwala na usunięcie emocji powodujących napięcia i rozwiązanie wielu, zdawałoby się nierozwiązywalnych problemów poprzez dotarcie do ich sedna, ich korzenia. 

Jest to metoda, której bardzo łatwo się nauczyć i która dość szybko czyni Cię niezależnym od terapeuty. Metoda ta może stanowić rozwiązanie dla problemów zdrowotnych, emocjonalnych, psychicznych.

Instytut Solfeggio promuje tę metodę ze względu na jej prostotę, łatwość, „user-friendliness” a przede wszystkim fakt, że jest to narzędzie, które pomoże Ci w samodzielnym, niezależnym od nikogo rozwoju.

EFT polega na opukiwamiu konkretnych punktów na dłoniach, przez które przepływa energia i poruszanie znajdujących się tam emocjonalnych blokad.

Metoda ta zastosowana została w przypadku weteranów wojny w Wietnamie i porażająco szybko i bezboleśnie wyprowadziła żołnierzy z wielu traum.

Metoda ta ma solidne podstawy naukowe.  Wprowadza się ją w szkołach, uczy się jej dzieci. Jest świetną i bardzo skuteczną metodą oczyszczania naszej aury/energii/ciała/psychiki i powrotu do stanu równowagi.

Prowadzę kursy i warsztaty uczące tej metody, sesje indywidualne i grupowe.

Nauce i praktyce tej metody towarzyszą dźwięki kamertonów sprzyjające relaksacji, szybszemu jej zrozumieniu oraz otwierające przestrzeń naszej podświadomości.

Zapraszam do kontaktu!