Rodzaje kamertonów

Kamertony są bardzo skuteczne. Fala dźwiękowa kamertonów wprowadza do organizmu zmiany na poziomie komórkowym.  W swojej pracy posługuję się głównie dwoma zestawami kamertonów: Kamertonami Skali Pitagorejskiej i Kamertonami Solfeggio. Uważam te dwa zestawy za wystarczające do głebokiej pracy na wielu poziomach.

  1. Kamertony skali Pitagorejskiej/The Harmonic Set. Jest to zestaw ośmiu kamertonów. Kamertony te mają bardzo szerokie spektrum działania. Na kursie, który prowadzę, uczę kilkunastu sposobów pracy i zastosowań tych właśnie kamertonów.

Zestaw ten używany jest  m.in. w pracy z czakrami. Według filozofii wschodniej czakry to główne centra energii. W medycynie zachodniej odpowiadają im gruczoły dokrewne i sploty nerwowe. Są to ośrodki, w których przetwarzana jest nasza energia życiowa. Łączą się one z energiami znajdującymi się na zewnątrz nas, poza ciałem ludzkim. Łączą one nasze ciało eteryczne zwane też naszą aurą z ciałem fizycznym. Każda czakra odpowiada za dany układ w organiźmie, za dany narząd. A że narządy ludzkie odpowiedzialne są za poszczególne funkcje życiowe, poszczególne sfery życia, okreslone emocje, działając na czakry wpływamy całościowo na funkcjonowanie całego organizmu oraz na poszczególne sfery naszego życia takie jak sfera relacji, sfera intelektu, sfera postrzegania pozazmysłowego, itd. sfera zadowolenia z życia i przyjemności, sfera finansów, sfera pewności siebie, sfera relacji, Czakry odpowiadają zatem  za określone sfery życia, za nasze samopoczucie, nasz stan umysłu i za nasze emocje. W przepływie energii pomiędzy czakrami oraz w samych czakrach mogą występować blokady i zaburzenia. Za pomocą Kamertonów z z tego zestawu możemy dostrajać i przestrajać czakry na wyższe, korzystniejsze dla nas częstotliwości. Na kursie o Kamertonach uczę zabiegu Dostrajania Czakr i Przepływów między czakrami swoją autorską metodą.

Kamertony te wpływają również na Aurę zwanę też biopolem. Aura to pole energetyczne, które jest swego rodzaju otoczką występującą wokół nas, ludzi, wokół wszystkich organizmów i przedmiotów. Aura dostarcza informacji na temat stanu zdrowia człowieka, posiadanej przez niego energii, jego stanu zdrowia, stanu emocjonalnego, psychicznego, chorób, dysfunkcji, itp. Aura widoczna jest na tzw. fotografii Kirlianowskiej. Wokół badanego przedmiotu wyraźnie widać różnokolorową poświatę. Kolory aury odpowiadają kolorom czakr. Można je zarejestrować w postaci pików przedstawiających intensywność świecenia w funkcji długości fali. Zastosowanie tej skali prowadzi do detoksykacji organizmu. Jak wspomniałam tu, kamertony działają całościowo – na ciało fizyczne emocjonalne, psychiczne i nasze ciało eteryczne. W związku z tym, gdy dostrajamy, czyli oczyszczamy i regulujemy czakry, odtruwając organizm, usuwamy też „toksyny” w sferze psychicznej, emocjonalnej, umysłowej i wchodzimy tym samym na wyższy stan świadomości!!! Dostrajamy się do stanu zdrowia na każdym poziomie, w każdej sferze.

Kamertony Skali Pitagorejskiej stosujemy również w Technice Interwałowej. Interwały tworzą dwa kamertony. Każdy interwał ma określone znaczenie i określony wpływ na ciało/psychikę/umysł człowieka. Można za ich pomocą zmieniać i wzbogacać swoje wzorce myślowe, swoje postrzeganie i czucie, poszerzając je o nowe wartości i doświadczenia. Można też za ich pomocą oddziaływać na skupiska napięć i stresółw w ciele, lokalizując je i odpowiednio na nie oddziałując. Technikę interwałową jako pierwszy opisał Fabien Maman s swojej ksiązce „The Role of Music in the 21st Century,” w rozdziale ” The Energetic Meaning of Musical Intervals.” Na swoich kursach pokazuję, jak praktycznie można zastosować interwały, np. poszukując odpowiedzi na jakieś życiowe pytanie czy rozbijając skupiska napięć w ciele lub neutralizując stany zapalne w organiżmie. Pokazuję dwie metody pracy z interwałami. Obydwie to moje autorskie metody, które dają bardzo dobre efekty.

Na rynku możesz kupić następujące kamertony:

  1. Kamerton DNA – 528 Hz.
  2. Kamerton Złoto, Srebro i Platyna
  3. Kamertony OT 128 Hz, 64 Hz oraz 32 Hz.
  4. Kamertony anielskie,
  5. Kamerton OM
  6. Biorezonans. Zestaw ten wyrównuje fale mózgowe, prowadząc nas od stanu Beta, poprzez Alfa i Theta do Delta.
  7. Zestaw Solfeggio.
  8. Zestaw planetarny
  9. Kamertony Lemuria

Skuteczność w pracy z Kamertonami zależy nie od ilości posiadanych Kmaertonów tylko od mocy relacji, jaką mamy z Kamertonami. Aby dobrze pracować z Kamertonami, musimy najpierw dobrze poznać ich działanie na sobie, doświadczyć ich działania, tego w jaki sposób wpływają one na nasze emocje, zdrowie i życie.
Na swoich kursach uczę jak stosować Zestaw Pitagorejski oraz Zestaw Solfeggio, gdyż te dwa zestawy mają, w moim przekonaniu wynikającym z doświadczenia, potencjał rozwiązania jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio zdecydowanej większośc naszych probelmów natury zdrowotnej, emocjonalnej, czy problemów życiowych.