Oczyszczanie i regulacja czakr kamertonami

Czym są czakry i dlaczego jest tak ważne, by czakry były oczyszczone i sharmonizowane

Według filozofii wschodniej czakry to główne centra energii.  Czakry występują również w „naszej” medycynie zachodniej, tyle że inaczej się nazywają.  W medycynie zachodniej odpowiadają im gruczoły dokrewne i sploty nerwowe. Czyli czakry to gruczoły dokrewne i sploty nerwowe. Chodzi o to samo. Różne są tylko nazwy.

Czakry to centralne ośrodki, w których odbierana, magazynowana i przetwarzana jest nasza energia życiowa. Czakry pobierają energie znajdujące się na zewnątrz nas, magazynują ją, przetwarzają i przekazują dalej do naszych ciał subtelnych. To samo robią z energią z ciał subtelnych, którą pobierają i przetwarzaą, przekazując ją naszemu ciału fizycznemu. Czakry odgrywają więc bardzo istotną rolę w naszym funkcjonowaniu, gdyż łączą one nasze ciało fizyczne z ciałem eterycznym. Przenosza energię ze świata duchowego/eterycznego do fizycznego i na odwrót.

Ciało eteryczne? O co tu chodzi?

Tak, człowiek poza ciałem fizycznym posiada również inne ciała, tzw. ciała subtelne. Ciało fizyczne dostrzegamy za pomocą zmysłów, więc naturalnie wierzymy w jego istnienie. Jednak osoby z rozwiniętym postrzeganiem pozazmysłowym, podczas obserwacji człowieka, widzą wiele struktur energetycznych, poruszających się w różnych kierunkach, przybierających rozmaite formy i kolory, które są widoczne zarówno w ciele fizycznym, jak i wokół niego. Dzieje się tak, ponieważ oprócz swojej materialnej powłoki, jaką jest dla nas ciało fizyczne, składamy się z kompleksowego systemu subtelnych energii, bez którego to ciało nie mogłoby istnieć. I tak, oprócz ciała fizycznego mamy ciało emocjonalne odpowiadające za nasze emocje, określane też jako nasza podświadomośc; ciało mentalne odpowiadające za nasze myśli określane jako nasza świadomość oraz ciało duchowe/przyczynowe/intuicyjne, czyli nasza nadświadomość lub wyższa jaźń. Wszystkie te ciała stanowią jedną, nierozerwalną całość. ciało fizyczne i duchowe stanowi integralną całość. Nie da się ich rozdzielić i przyporządkować im jedyne i jednolite działanie.

Więcej o czakrach i o tym, dlaczego są one tak ważne dla nas i naszego zdrowia.

Słowo „czakra” w Sanskrycie to wir energii. Czakry to centra energetyczne, które magazynują oraz przetwarzają docierającą do nich energię. Następnie przekazują ją dalej do innych części ciała duchowego, jak również fizycznego lub emitują ją w eter. Czakry rozprowadzają też energię o odpowiedniej dla siebie częstotliwości po wszystkich ciałach subtelnych. To od tych duchowych ciał zależy w ponad 70% nasze samopoczucie oraz stan zdrowia. Pozostałe 30 procent to nasz wkład w postaci dbałości o odpowiednie żywienie, aktywność fizyczną i psychiczną i podwyższanie naszej świadomości. Przy czym bardzo często brak motywacji w pracy nad sobą, czyli to, że nam się nie chce ćwiczyć, odpowiednio odżywiać, popadamy w psychiczny i duchowy marazm może być efektem nieprawidłowo pracującej czakry.

Aby w pełni funkcjonować i cieszyć się swoim zdrowiem, wszystkie nasze czakry powinny działać prawidłowo. Wówczas życiodajna energia ma swobodny przepływ. Innymi słowy, zdrowe czakry to zdrowe ciało, co się równa zdrowa psychika i/czy zdrowy duch.

Jak powstają blokady w czakrach?

Jak większość blokad, generuje je stres, urazy fizyczne, negatywne emocje, negatywne myśli. Nie jest to proces jednorazowy, a rozłożony w czasie. W naszej aurze, w naszych ciałach subtelnych gromadzą się toksyny i różne złogi energetyczne. Blokują one przepływ energii. Co ciekawe, problemy widoczne w ciele w postaci chorób, depresji czy psychoz mają swój początek właśnie w ciałach subtelnych. Tam w pierwszej kolejności pojawia się problem, w tych rejonach niewidocznych gołym okiem. Gdy nie zostanie on dostrzeżony i rozwiązany w tamtym rejonie, z czasem uwidoczni się on w postaci choroby w ciele fizycznym. Choroba jest manifestacją problemu/blokady w przepływie energii na poziomie właśnie ciał eterycznych i tam powinniśmy szukać przyczyny i rozwiązania w leczeniu  chorób. Jeśli leczymy tylko ciało fizyczne, nie rozwiązujemy problemu. Stosujemy środek doraźny w postaci wyciszenia symptomów, które i tak się pojawią w takiej czy innej postaci, gdyż „w przyrodzie nic nie ginie.”

Oczyszczanie i regulacja czakr dźwiękiem

Każda czakra wibruje z określoną częstotliwością i wydaje określony dźwięk. Stąd istnienie mantr na poszczególne czakry. Czakry oczyszcza się też i harmonizuje odpowiednio dobranymi dźwiękami kamertonów. Jest to metoda bardzo skuteczna, gdyż kamertony działają jednocześnie na wszystkie ciała, zarówno ciała subtelne jak i ciało fizyczne. Istnieje specjalna technika oczyszczania czakr za pomocą Skali Pitagorejskiej. Do oczyszczania czakr stosuje się też kamertony o wibracjach poszczególnych planet, gdyż każdej czakrze patronuje konkretna planeta. Zestaw Solfeggio również stosowany jest do pracy z czakrami na głębokich poziomach.

Kamertony oczyszczają czakry i uruchamiają naturalną ich samoregulację 

Warto poddać się zabiegowi oczyszczania i regulacji czakr kamertonami. Kamertony pracują na głębokich poziomach. Pracują holistycznie, czyli na poziomie Ciało, Umysł, Duch/Psychika. Poza tym praca z kamertonami wprawia w ruch naturalne mechanizmy samooczyszczania i samoregulacji! Zabieg inicjuje więc cały proces dostrajania się czakry do stanu harmonii. Proces ten przebiega w sposób bardzo naturalny. Każdego dnia, w każdej chwili dana czakra oczyszcza się i dostraja w maksymalnym dla niej tempie, w poszanowaniu naszego indywidualnego tempa rozwoju! To ogromna wartość. Proces ten nigdy się nie kończy, chyba że to my świadomie go przerwiemy.

Zadbajmy więc o oczyszczenie i regulację swoich czakr kamertonami, bo naprawdę warto! Dostrójmy się do stanu harmonii. Wraz z nią pomnóżmy uczucia szczęścia, radości, spełnienia. Pozwólmy im wypłynąć z naszych wnętrz na powierzchnię naszego codziennego życia. Cieszmy się zdrowiem, szczęściem, radością i rozwojem, bo po to jesteśmy na tej planecie!