Bez kategorii

Czy w Dźwiękoterapii potrzebna jest WIEDZA? Czy może INTUICJA?

Czy aby skutecznie grać na misach, gongach, kamertonach i mieć konkretne wyniki w postaci faktycznego aktywowania w ludziach mechanizmów SAMOREGULACJI i SAMOZDROWIENIA, potrzebna jest wiedza? Kiedyś ktoś zapytał mnie, czy w czasie sesji kieruję się sercem, intuicją, czy wiedzą.

Bo skoro WIEDZA, to nie SERCE, nie CZUCIE/INTUICJA. Bardzo ciekawe pytanie postawione w oparciu o dylemat: kierować się sercem czy rozumem? Implikuje ono, że albo kieruję się SERCEM albo ROZUMEM, WIEDZĄ. W świetle najnowszych badań pomiędzy CZUCIEM a ROZUMIENIEM nie istnieje sprzeczność. Sprzeczność ma miejsce wtedy, gdy nie mamy zsynchronizowanego mózgu. I na ogół nie mamy, gdyż nasz system edukacji premiuje myślenie lewopółkulowe, czyli wyłącznie logiczne. Tymczasem lewa półkula działająca samodzielnie, bez współpracy z prawą półkulą (poprzez tzw. most łączący) nie oddaje całej prawdy. Ona potrzebuje być zasilana przez prawą półkulę. Podobnie jak prawa półkula przez lewą. CZUJĘ i WIEM/ROZUMIEM, umiem to opisać to PEŁNIA; to dobrze zsynchornizowany mózg. Zresztą naukowcy m.in. z HeartMath Institute odkryli, że w sercu znajdują się neurony oraz neuroprzekaźniki, które znajdują się również w mózgu. Wniosek: nasze serce nie tylko czuje, ale i wie. Jest czujące i logiczne zarazem. Tyle że jest to logika wyższego rzędu. Serce, które zarówno czuje jak i rozumie to to samo, co mózg funkcjonujący sprawniej, czyli mózg zsynchronizowany, w którym aktywne są przepływy pomiędzy lewą i prawą półkulą mózgową. Możliwości ludzkiego mózgu są o wiele większe niż nam się wydaje; Korzystamy zaledwie z 10 proc jego możliwości. Myślenie wyłącznie lewopółkulowe, eliminujące energię prawej półkuli jest niepełne. Dlatego na moich kursach i warsztatach DOŚWIADCZAMY/ODCZUWAMY procesy dźwiękowe i zabiegi, a potem honorujemy naszą lewą półkulę i zaspokajamy jej naturalną potrzebę konkretnej wiedzy. Dzięki temu kursanci są w stanie wytłumaczyć, co się dzieje w ciele, w mózgu, w biochemii organizmu podczas sesji dźwiękowej. Jest to bardzo ważne: CZUJĘ, ale i WIEM/ROZUMIEM. Wiem/rozumiem, ale i czuję. Między tymi dwoma biegunami nie ma sprzeczności. #dźwiękoterapia #solfeggio #kamertony #misytybetańskie #gong

Pole elektromagnetyczne serca jest kilkadziesiąt razy większe niż pole elektromagnetyczne samego mózgu. Serce CZUJE i WIE. CZUCIE I WIEDZA, czyli INTUICJA i ROZUM nie stoją z sobą w sprzeczności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.