EFT, Szkoła Intuicji, tapping

EFT a badania naukowe

Ocenia się, że skuteczność Techniki Emocjonalnej Wolności wynosi 90%.  Skuteczność EFT, czyli  tappingu została sprawdzona i potwierdzona w badaniach klinicznych:

1. W latach 1999–2000 w Curtin University w Australii Zachodniej grupa naukowców – lekarzy i psychologów (Steve Wells, Kathryn Polglase, dr Henry B. Andrews, dr Patricia Carrington i dr Harvey A. Baker) przeprowadziła kontrolowane badanie na grupie pacjentów z fobią małych zwierząt. Badanie wykazało, że 30-minutowa sesja EFT powodowała w zachowaniu pacjentów znaczną poprawę, która utrzymywała się nadal po 6–9 miesiącach. Identyczne badanie zostało przeprowadzone w Quens College w Nowym  orku (dr Harvey A. Baker i dr Linda Siegel) i uzyskano takie same rezultaty.

2. W 2001 r. psychologowie z Curtin University (Sharon Jones i dr Henry B. Andrews) wykazali skuteczność EFT w redukowaniu lęku przed wystąpieniami publicznymi. Efektywność EFT w
zaburzeniach lękowych potwierdziły także w 2003 r. badania psychologów z Departamentu Psychologii Okanagan University College w Kanadzie (Wendy Waite i Mark D. Holder).

3. W latach 2000–2004 światowy lider neuroterapii, dr Paul G. Swingle, wraz z dr. Lee Pulosem i Mari K. Swingle prowadzili badania nad osobami z zespołem stresu pourazowego (PTSD) – w dwóch niezależnych badaniach skuteczność EFT sprawdzano na ofiarach wypadków samochodowych oraz motocyklowych. W obu przypadkach taping przyniósł pozytywne i trwałe zmiany.

4. Największym badaniem nad wykorzystaniem energo-psychologii (EFT i TFT) kierowali dr med. Joaquin Andrade oraz psycholog dr David Feinstein. W ciągu kilkunastu lat, w 11 centrach terapeutycznych Ameryki Południowej, w randomizowanych badaniach przebadano 31 400 pacjentów. Największe z badań, prowadzone na grupie ok. 5 tys. pacjentów dotyczyło zaburzeń lękowych. Badania wykazały, że pacjenci stosujący EFT i TFT wyróżniali się normalizacją fal mózgowych, która utrzymywała się w badaniach kontrolnych przez kolejne 12 miesięcy. Pacjenci z lękiem uogólnionym, u których zastosowano EFT, uzyskali wyraźną i trwałą poprawę. Pacjenci leczeni standardowymi metodami (farmakologia i Terapia Poznawcza) uzyskali podobny wynik, jednak po znacznie dłuższym okresie czasu. Ponadto badanie kontrolne  przeprowadzone 12 miesięcy po zakończeniu terapii wykazało, że u pacjentów leczonych metodami standardowymi obraz fal mózgowych wrócił w wielu przypadkach do stanu sprzed leczenia, natomiast pacjenci leczeni za pomocą EFT uzyskali trwałą poprawę

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *