EFT, Szkoła Intuicji, tapping

EFT a badania naukowe

Ocenia się, że skuteczność Techniki Emocjonalnej Wolności wynosi 90%.  Skuteczność EFT, czyli  tappingu została sprawdzona i potwierdzona w badaniach klinicznych:

1. W latach 1999–2000 w Curtin University w Australii Zachodniej grupa naukowców – lekarzy i psychologów (Steve Wells, Kathryn Polglase, dr Henry B. Andrews, dr Patricia Carrington i dr Harvey A. Baker) przeprowadziła kontrolowane badanie na grupie pacjentów z fobią małych zwierząt. Badanie wykazało, że 30-minutowa sesja EFT powodowała w zachowaniu pacjentów znaczną poprawę, która utrzymywała się nadal po 6–9 miesiącach. Identyczne badanie zostało przeprowadzone w Quens College w Nowym  orku (dr Harvey A. Baker i dr Linda Siegel) i uzyskano takie same rezultaty.

2. W 2001 r. psychologowie z Curtin University (Sharon Jones i dr Henry B. Andrews) wykazali skuteczność EFT w redukowaniu lęku przed wystąpieniami publicznymi. Efektywność EFT w
zaburzeniach lękowych potwierdziły także w 2003 r. badania psychologów z Departamentu Psychologii Okanagan University College w Kanadzie (Wendy Waite i Mark D. Holder).

3. W latach 2000–2004 światowy lider neuroterapii, dr Paul G. Swingle, wraz z dr. Lee Pulosem i Mari K. Swingle prowadzili badania nad osobami z zespołem stresu pourazowego (PTSD) – w dwóch niezależnych badaniach skuteczność EFT sprawdzano na ofiarach wypadków samochodowych oraz motocyklowych. W obu przypadkach taping przyniósł pozytywne i trwałe zmiany.

4. Największym badaniem nad wykorzystaniem energo-psychologii (EFT i TFT) kierowali dr med. Joaquin Andrade oraz psycholog dr David Feinstein. W ciągu kilkunastu lat, w 11 centrach terapeutycznych Ameryki Południowej, w randomizowanych badaniach przebadano 31 400 pacjentów. Największe z badań, prowadzone na grupie ok. 5 tys. pacjentów dotyczyło zaburzeń lękowych. Badania wykazały, że pacjenci stosujący EFT i TFT wyróżniali się normalizacją fal mózgowych, która utrzymywała się w badaniach kontrolnych przez kolejne 12 miesięcy. Pacjenci z lękiem uogólnionym, u których zastosowano EFT, uzyskali wyraźną i trwałą poprawę. Pacjenci leczeni standardowymi metodami (farmakologia i Terapia Poznawcza) uzyskali podobny wynik, jednak po znacznie dłuższym okresie czasu. Ponadto badanie kontrolne  przeprowadzone 12 miesięcy po zakończeniu terapii wykazało, że u pacjentów leczonych metodami standardowymi obraz fal mózgowych wrócił w wielu przypadkach do stanu sprzed leczenia, natomiast pacjenci leczeni za pomocą EFT uzyskali trwałą poprawę

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *