O kamertonach

Kursy i Szkolenia: Kamertony, Misy, Gongi

Aktualnie prowadzę regularnie Kursy Certyfikowane z zakresu Kamertonoterapii.

  • Kurs 2 Stopnia Kamertonoterapii– praca z Kamertonami Solfeggio oraz Kamertonami Planetarnymi. Opis wkrótce. Warunkiem udziału w tym kursie jest dobra znajomość i doświadczenie w pracy z Kamertonami Pitagorejskimi.

Po zakończeniu obu kursów i zdaniu egzaminu, możliwość uzyskania Dyplomu Kamertonoterapii. Można też korzystać z pojedynczych modułów kursów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *