Moc dźwięku, O kamertonach, Sesje kamertonowe

Dźwiękoterapia – jak to działa?

Dźwiękoterapia opiera się na złożeniu, że wszystkie organy wewnętrzne człowieka, meridiany, czyli kanały, którymi płynie nasza energia życiowa oraz nasze centra energetyczne w medycynie wschodniej zwane czakrami, posiadają swoje własne częstotliwości. Udowodniły to badania naukowe wykonane w Lambdoma Institute przez dr Barbarę Hero.

Dr Hero, matematyk naukowiec, muzyk i artystka udowodniła, że organy wewnętrzne człowieka, meridiany, czyli kanały, którymi płynie nasza życiowa energia czy centra energetyczne zwane w medycynie wschodniej czakrami, posiadają swoje własne określone częstotliwości zdrowia, czyli balansu/równowagi i gdy dostrajamy się do tych wzorcowych częstotliwości, dostrajamy się do stanu zdrowia, czyli harmonii. Zdrowie oznacza harmonię, a choroba to brak harmonii. Podczas odnajdywania dokładnych czasów odbicia fali, dr Barbara Hero „przepuściła” fale dźwiękowe przez zdrowy organ i obliczyła te częstotliwości, dokonując pomiaru podczas przebiegu każdej fali dźwiękowej. Jej rewelacyjne odkrycie uznane zostało na świecie, a wyrównanie poziomu energii (wibracji) za pomocą właściwej częstotliwości w danym narządzie przynosi rewelacyjne wyniki u stosujących tego typu terapię.

Badania Fabiena Mamana są jeszcze bardziej zaskakujące. Wykonane w 1981 roku na Uniwersytecie w Paryżu, ukazują one komórkę nowotworową HeLa, (rak szyjki macicy)która z racji swej słabości ulega rozpadowi podczas poddaniu jej działaniu dźwięków kamertonów skali C-dur. Pęka, gdyż nie jest w stanie dostroić się do podanych jej wzorcowych częstotliwości. Podczas gdy komórki nowotworowe poddawane częstotliwościom kamertonów skali Pitagorejskiej pękają, komórki zdrowe pozostają nienaruszone, a wręcz są dodatkowo odżywione.


 Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, iż organizm zbudowany jest prawie w 70-80% z wody zatem fala dźwiękowa jeszcze szybciej niż inne metody terapii penetruje komórki, dokonując tam stosownych, pozytywnych zmian. Prof. Masaru Emoto udowodnił wpływ działania dźwięku na komórki poprzez swoje badania.


W Muzykoterapii Dogłębnej Komórkowej mowa jest o możliwości uwolnienia się od około 250 chorób. Dzieje się to, jak pisałam powyżej poprzez dostrajanie chorych komórek ciała i organów wewnętrznych do ich naukowo odkrytych częstotliwości zdrowia podanych w odpowiednich kamertonach terapeutycznych.

W Dźwiękoterapii stosowana jest naturalna fala dźwiękowa o długości co najmniej 1 m. Wnika ona głęboko w komórki, dlatego potrafi pomóc w różnych problemach zdrowotnych, na poziomie ciała, emocji, psychiki i umysłu. Oddziałuje ona zarówno na świadomość jak i na podświadomość, która tak naprawdę jest potężniejsza w swoim działaniu niż nasza świadomość. Ponad 90 procent naszych zachowań to działanie naszego umysłu podświadomego, a nie świadomego.

Dźwiękoterapia przynosi głęboki relaks i radość. To jest o wiele ważniejsze niż się nam wydaje. W stanie pogłębionej relaksacji, gdy wyciszają się nasze emocje, myśli ulegają uporządkowaniu, ciało zaczyna pozbywać się napięć i następuje właściwa nam SAMOREGULACJA I SAMOLECZENIE organizmu.

Na podstawie własnych doświadczeń, przemyśleń, zgromadzonej wiedzy, działań oraz http://www.akademiadzwieku.com/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *